Op weg naar een beter en stabiel,dus duurzaam(!), klimaat.

Deze webplek is in ontwikkeling en bevat informatie betreffende de aanpak van de klimaat veranderingen
en de hier bij noodzakelijke energie transitie naar andere bronnen van energie met minder uitstoot van CO2.


Het is een privé initiatief, een laatste oprisping (?) van een hoog bejaarde techneut.
en ex bestuurder van huurdersvereniging HV-Woonbelang en HVGO.

Op- of aanmerkingen? a.u.b. stuur een e-mail

Blijvend, duurzaam, klimaat(!)

Een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden,
zonder het vermogen van de toekomstige generaties, om in hun eigen behoeften te voorzien,
in gevaar te brengen.

Definitie van de "World Commission on environment and Development" van de Verenigde Naties
in het rapport "Our Common future".

.

Volkskrant

De redactie van de Volkskrant had toestemming verleend, om als niet commerciŽle webstek, twee artikelen van Martin Sommer, zie hier onder, over aardgas, tot eind augustus 2020  hier te plaatsen. Helaas nu verlopen.

Aardgas vijand of vriend?

Van aardgas af en meer verstoken!  

 Toch lezen (abonnees Volkskrant): zoek met "sommer columnist aardgas".